Jernminerne

Jorden på Elba er rig på mineraler og jern, hvilket ofte ses på naturens ellers så genkendelige farver; på Elba kan man se sorte og gule strande og rustrødt vand – alt sammen farvet af jordens righoldige mineraler.

Jernudvinding

Udvindingen af jern på Elba var tidligere et af de primære erhverv på øen, og jernudvindingen er grunden til at både de gamle grækere før Kristus og siden romerne kom til øen, for netop at få del i de underjordiske skatte. Siden 1984 har det ikke længere været en rentabel forretning at hente jernet direkte op af jorden, så nu ligger de gamle miner hen som rustne levn, der dog har den vigtige rolle, at fortælle om det barske liv, minearbejderne levede for alligevel ikke så mange år siden.

Minebesøg

I dag kan man besøge minerne i forskellige indpakning, alt efter hvor virkeligt man ønsker sig at oplevelsen skal være.
Besøg eksempelvis La Piccola Miniera uden for Porto Azzuro ad vejen mod Rio Marina; her reklamerer man med en RIGTIG mine og et "rigtigt" minetog. Besøget varer 15 minutter hvor man besøger et underjordisk stykke af minen og ser de mange maskiner, der har været i brug i minen. For yderligere information: http://www.lapiccolaminiera.it

Minetur med Trenino

En anden måde at besøge en af Elbas mange jernminer på er med det lille moderne ekskursionstog, kaldet Trenino. Turen går fra Rio Marina (hvor man også køber billetter) til den største af minerne, Valle Giove. Her kan man stadig gøre sig forhåbninger om at finde svovlkis og hæmatit, og finder man ikke et eksemplar, kan man ved rejsens afslutning kigge på alle de mineralogiske fund, man har kunnet gøre i minerne, i mine-parkens museum. For yderligere info: http://www.parcominelba.it

Til fods

Det skulle også være muligt at besøge nogle af minerne til fods. Men spørg jer frem, for der er mange tilbud.