Rejser til Partigliano

Partigliano er en lille landsby, meget lille, i bjergene 17 km nordvest for Lucca. Der er ingen spisesteder i byen, kun en bar og købmand.

Partigliano er en meget lille landsby med 200 indbyggere, der er beliggende i bjergene 17 km nordvest for Lucca. Man hører første gang om byen i 993 i et kirkeligt dokument.

Her er tale om et gammelt landbrugssamfund, og derfor finder man tæt på byen den dag i dag en gammel mølle, der blev brugt til at male kastanjer, majs og korn, samt en olivenpresse til fremstilling af olivenolie, der kørte på vand.

I skovene rundt om byen finder man stadig adskillige kastanjetræer. I gamle dage var her desuden opført tørrepladser, hvor kastanjerne tørrede inden de blev bragt til maling på møllen. Som landbrugssamfund gør, udnyttede man også her hvert et stykke jord der bød sig til, og dyrkede således både oliven, korn, majs og andre grøntsager. Samtlige familier holdt malkekøer, grise og nogle små flokke af får for at sikre sig mælk, kød og ost.

Smuk kirke

Byen råder i dag over en smuk kirke, der er tilegnet Sankt Giusto og Clemente, som har et enkelt skib med en rektangulær apsis. Kirketårnet er forskudt med en halv meter på facaden af kirken, hvilket afslører at der tidligere har stået en mindre kirke på samme sted af samme årgang som kirketårnet. Årsagen skal findes i en naturlig forøgelse i indbyggertallet, hvilket skabte behov for at udvide den eksisterende kirke. Den nuværende kan dog ikke forstørres yderligere, da der er for store forskelle i undergrunden. Der er ingen spisesteder i byen, kun en bar og købmand.

Lidt historie

Byens familieoverhoveder udvælger i begyndelsen af 1500-tallet et bystyre, der den 10. april 1512 sammenfatter et regelsæt på 15 kapitler vedrørende de straffe, som byens borgere skal påføres i tilfælde af følgende forbrydelser: ikke at møde op til forsamlinger i kommunen, beskadige dyrebestande, molle naboens frugttræer, arbejde på helligdage samt snavse byens springvand og brønde til. Folket protesterer mod de hårde straffe disse forbrydelser skal medføre og den 10. august 1512 ændrer man i nogle af kapitlerne og nedsætter straffene for vold mod køer samt for frugt- og grøntrapseri, da de er blandt nogle af de mest almindelige forbrydelser blandt byens og skovens beboere.

Foruden at fastsætte regelsæt for byens borgere skulle bystyret ligeledes bestemme, om man eksempelvis måtte forære kastanjer til andre personer uden for kommunen. Dette blev besluttet på baggrund af om nogle af kommunens beboere havde behov for kastanjerne. Blandt bystyrets mænd genkender man i dag enkelte familienavne, som således fortsat fører slægten videre under Partiglianos tage.

Rejser til Italien

Læs mere om Italien og find inspiration til din næste rejse her

Find rejsen til Italien her

Hoteller i Partigliano