Lær italiensk på din rejse til Italien

cafe
Lidt italienske gloser er nyttige ved kaffebestilling.

Med mindre dine rejser i Italien er mange og lange, kommer du nok ikke til at tale flydende italiensk, men faktisk er det muligt at forstå en del ved at følge tre simple råd fra den canadiske lingvist Madeline Jhawar.

Ifølge Madeline Jhawar kommer du således langt uden nødvendigvis at begrave dig i ordbøger og grammatikhæfter. Gestikuleren og kropssprog spiller også en større rolle i Italien end i de fleste andre lande, og mange tegn og fagter er ret nemme at afkode.

Tal løs!

Hjernen vil gerne konstruere formfuldendte sætninger, og mange har svært ved at udtrykke sig, hvis ikke de mener, de gør det på et tilstrækkeligt højt niveau. Det vigtigste er dog at få betydningen med, og her kan man godt blande lidt ord fra forskellige sprog sammen med kropssprog og gestikuleren.

I første omgang vil samtalerne være begrænsede, men selve fællesskabet ved at kommunikere – og det nogle gange underholdende i at gøre det primitivt – danner grundlaget for og motivationen til at gå videre og langsomt, men sikkert at udbygge sit sprog og dermed få bedre og bedre samtaler.

Find noget, der interesserer dig!

Når du skal lære et nyt sprog som italiensk, er det ofte en god idé at starte omkring et tema, du allerede i forvejen kender godt og interesserer dig for og vil lære mere om.

På den måde har du et grundlag, hvor der sandsynligvis er et vist overlap i ord, og samtidigt en høj grad af motivation til at fortsætte indlæringen, da sproget giver adgang til mere viden om et emne, der interesserer dig. Det kan være musik, kultur eller historie eller simpelthen alt om Italien.

Fokuser på lyde

Prøv at lytte til de lokale, læg mærke til på hvilken stavelse i ordene, de lægger trykket, når de taler. Vær opmærksom på, hvordan Italienerne bygger sætningerne op og øv dig fra starten i dagligdags talesprog.

Madeline Jhawar siger, det er muligt at blive nogenlunde flydende i simple samtaler på cirka tre måneder. Grammatik og ordforråd kommer lige så langsomt af sig selv, mens du fokuserer på samtalen og kommunikation.

Tags fra artiklen
Skrevet af
Mere fra Marie B.

Champing – tilladt at snorke i kirken

Har du også normalt svært ved at holde øjnene åbne under gudstjenester?...
Læs mere