Portugisisk falkejagt optaget på Verdensarvslisten

Falkejagt i Portugal
Falkejagt i Portugal. Foto-kredit: Harumi Yukawa. Oploadet under licensen CC BY 2.0

Portugal er nu blandt de lande, hvor UNESCO anerkender falkejagt som en del af den immaterielle kulturarv. Den gamle jagtform kræver hundredvis af timers træning efter metoder, som er gået i arv mellem generationer af falkonerer.

Lange traditioner for falkejagt i Portugal

Portugal er det 14. land, som får anerkendt tilføjet falkoneri til landets kulturarv. Falkejagt blev første gang optaget på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv i 2010 på foranledning af en ansøgning fra Abu Dhabi.

Falkejagt er en omkring 4.000 år gammel jagtform, som har en oprindelse i Østen. På den Iberiske Halvø har man har dyrket den i mindst 1.500 år. I Europa havde falkejagt havde sin storhedstid i middelalderen, hvor der blandt adelen var stor prestige og status forbundet med de veltrænede rovfugle. De blev derfor også brugt som medgift ved bryllupper og som kongelige gaver. I Portugal og rundt om i de øvrige europæiske kongehuse ansatte man derfor professionelle falkonerer til at træne og pleje rovfuglene. Deres viden og metoder gik i arv fra generation til generation som en mundtlig tradition.

Salvaterra de Magos – falkejagtens hovedstad

I Portugal nåede den falkejagten et højdepunkt i starten af 1700-tallet, hvor den hørte til blandt den bedste af sin slags i Europa. Portugals kongelige familie rejste ofte til Salvaterra de Magos omkring 45 kilometer nordøst for Lissabon for at lade sig underholde af de veltrænede rovfugles evner. Josef 1. af Portugal etablerede her det kongelige falkonercenter, som tiltrak falkonere fra resten af Europa.

Falkejagt i Portugal er også i dag tæt forbundet med Salvaterra de Magos, der ynder at kalde sig for landets falkejagthovedstad. Det var borgmesteren i Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, som stod bag ansøgningen om at få anerkendt portugisisk falkejagt som en del af verdens kulturarv.

Du kan stadig besøge falkonercenteret i Salvaterra de Magos, Falcoaria Real, der i dag fungerer som et “levende museum”.

Falkejagt har siden 1967 været forbudt i Danmark, så de danske falkonérer må rejse til udlandet for at træne.

Immateriel kulturarv i Portugal

Begrebet ‘Kulturarv’ forbindes ofte kun med bygninger, kunstgenstande og andet materielt. Men et lands kulturarv består også af traditioner og levende udtryk, der overleveres fra generation til generation i form af blandt andet mundtlige traditioner, forestillinger, håndværk, ritualer og højtideligheder.

I Portugal er for eksempel den traditionsrige fremstillingen af kobjælder, fado og den unikke sangstil Cante Alentejano også optaget på UNESCO’s liste over immateriel kulturarv.

Se alle rejser til Portugal med Escapeaway her.

Tags fra artiklen
Skrevet af
Mere fra Marie B.

Champing – tilladt at snorke i kirken

Har du også normalt svært ved at holde øjnene åbne under gudstjenester?...
Læs mere