Risikerer disse 15 italienske UNESCO-steder at forsvinde?

kanal_canal-grande_gondol_venedig_italien_ss
Mon vi kan besøge Venedig om 100 år?

Efter de seneste uvejr i Italien, med storme og utrolige nedbørsmængder, som har efterladt dele af Ligurien og Venedig i en elendig tilstand, står det meget klart, at det ikke kun er masseturismen, der kan påføre Italiens verdensarvsteder skader.

Ifølge en undersøgelse udgivet af Nature Communications kan hele 15 kystnære og lavtliggende steder i Italien risikere at blive oversvømmet eller erodere bort inden for de næste 100 år. Disse steder omfatter blandt andet det historiske centrum af Napoli, Cinque Terre, Genova, Piazza del Duomo i Pisa, de arkæologiske udgravninger i Pompeji, Amalfikysten og Venedig – alle steder, der er værdsat af turister fra hele verden.

Vernazza
De fem landsbyer i Cinque Terre er i stor risiko for at blive fuldstændig ødelagt på grund af de ændrede vejrforhold…

Italien risikerer at blive hårdest ramt

I alt har Nature Communications undersøgt 49 UNESCO-steder i 16 lande rundt om Middelhavet, og blandt disse lande er Italien – ifølge undersøgelsen – det land, der er i størst fare for at blive ramt af fremtidens vejrforhold (Italien har også det højeste antal UNESCO-steder af alle landene i undersøgelsen). Stederne kan forsvinde på grund af erosion ved kysterne eller oversvømmelser som følge af et øget havniveau, og undersøgelsen understreger vigtigheden af at arbejde for at holde stigningen af jordens gennemsnitlige temperatur under 2 grader for at bevare disse utrolige steder på jordens overflade.

Venedig er den by i Italien, der har størst risiko for oversvømmelser, og allerede i 1987 blev et projekt kaldet MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico – Eksperimentel Elektromekanisk Modul) lanceret – et projekt, der havde til formål at opbygge mobile barrierer for at beskytte lagunen uden at forstyrre det unikke miljø, som Venedig rent faktisk er. Bygningen af barrierne begyndte i 2003, ti år senere blev ca. 85 procent af dem færdiggjort, men hele projektet forventes ikke at være færdigt før 2022. Hvorvidt barrierne virkelig vil beskytte Venedig mod oversvømmelser, må komme an på en prøve, men det står klart, at dele af det italienske samfund stærkt har kritiseret MOSE på grund af de høje omkostninger ved opførelsen og vedligeholdelsen af barrierne. Desuden arresterede man i 2014 35 personer fra projektet, som mistænkes for at være involveret i korruption…

Sammen kan vi arbejde for forandring

Der er naturligvis store dilemmaer forbundet med, hvordan vi bevarer disse steder. Forskerne bag undersøgelsen tilskynder til brug af barrierer, som dog ikke bør ødelægge disse UNESCO-steders æstetiske værdi, for at beskytte mod oversvømmelser. Men undersøgelsen hævder også, at disse bestræbelser er utilstrækkelige til at undgå ødelæggelserne på lang sigt og at vi på globalt plan bør forpligte os til at respektere bestemmelserne i Paris-aftalen.

Læs flere artikler om italiensk natur her.

Mere fra Louise Laurenius

Risotto alla Milanese – risotto med safran

Der findes mange forskellige legender, som beretter om, hvordan Risotto alla Milanese...
Læs mere